متخصصان و مشاوران کلینیک بازرگانان، با به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود در شاخه‌های مختلف حقوق، تجارت بین‌الملل و نیز با در نظر گرفتن عرف‌های فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و قراردادی لازم در حوزه‌های زیر را ارائه می‌دهند:

۱ : قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی:

کلینیک بازرگانان، به مراجعان خود برای دستیابی به اهداف و اجرای تعهداتشان در عرصه معاملات بین‌المللی یاری می‌رساند. در این راستا،