کلینیک بازرگانان

Clinic Bazarganan

مرکز تخصصی خدمات تجاری و مشاوره بازرگانان نوگرا

کلینیک بازرگانان

Clinic Bazarganan

مرکز تخصصی خدمات تجاری و مشاوره بازرگانان نوگرا

کلینیک

بازرگانان

با کلینیک بازرگانان همواره راه حل بهتری وجود دارد

کلینیک بازرگانان

Clinic Bazarganan

هیچ پشتیبانی بهتر از مشورت نیست

کسب و کار کلینیک بازرگانان

به عنوان یک سازمان تخصصی جهت مشاوره و ارائه راه حل          ( Business Solution Provider ) در جهت رفع مشکلات و مسائل بنگاههای اقتصادی و شرکت های تجاری فعالیت نموده که با برخورداری از میزهای تخصصی و بهره مندی از نیروی انسانی متعهد و متخصص و تعامل سازنده و موثر ایشان با صاحبان کسب و کار ، خدمات منحصر به فرد خود را ارائه می دهد.

مزایای همکاری با کلینیک بازرگانان

۱-دسترسی به مشاوران و متخصصان اجرایی برتر کشور در حوزه های مختلف اقتصادی
۲- تعهد کامل سازمان و عوامل اجرایی آن در همراهی و پشتیبانی تا حصول نتیجه مطلوب
۳- اطمینان از کیفیت خدمات دریافتی و صرفه جویی در وقت و هزینه بنگاه اقتصادی و مدیران آن

مدیران کلینیک بازرگانان

مدیریت و عوامل اجرایی کلینیک ، تیمی از فعالان اقتصادی دارای تجربه اجرایی و اساتید دانشگاهی با نگاه عملیاتی و کارشناسان مجرب می باشند که ضمن برخورداری از قدرت درک دقیق مشکلات بنگاه اقتصادی ، توان ارائه راه حل اجرایی و واقعی را دارا می باشند.

جهت ثبت نام در کلینیک بازرگانان نوگرا، ایمیل یا شماره تماس خود را وارد نمایید.

میزهای تخصصی در حال شکل گیری کلینیک بازرگانان …

کلینیک بازرگانان

امروزه اهمیت منابع انسانی و نیروهای کارآمد در پیشبرد اهداف سازمان ها بر همگان محرز است، کلینیک مشاوره تجاری و اقتصادی بازرگانان نوگرا با هدف بکارگیری تخصص ، دانش و تجربه منابع انسانی ایرانی در سازمانها و بنگاههای اقتصادی در راستای نیل به هم افزایی (Synergy ) هر چه بیشتر فعالیت می نماید که مزایای بی شمار این تعامل سازنده که همانا هدف این کلینیک می باشد بر صاحبان خرد و سرمایه پوشیده نیست .

به تاسی از جمله حضرت حافظ “ آری ، به اتفاق جهان می توان گرفت “ با چشم انداز بهینه نمودن تعامل نزدیک صاحبان دانش و مالکان سرمایه ، از جزء به کل و بالعکس می توانیم در کاهش مضرات تصمیم های نادرست و افزایش بهره مندی ناشی از برخوردهای مناسب با فرصت ها و تهدیدها ، گامهای موثری در تعالی اقتصادی کشور عزیزمان ایران برداریم.