میز صادرات

صادرات کالا و واردات کالا به رشد اقتصاد ملی کمک می کند و بازار جهانی را گسترش می دهد. هر کشوری دارای منابع طبیعی خاصی است و نیز دارای تکنولوژی صنتعتی خاص خودش است. به عنوان مثال، برخی از کشورها دارای منابع طبیعی هستند مانند سوخت های فسیلی، چوب، خاک های حاصلخیز یا فلزات گرانبها و مواد معدنی، در حالی که کشورهای دیگر کمبود بسیاری از این منابع را دارند. علاوه بر این، برخی از کشورها دارای زیرساخت های بسیار توسعه یافته، سیستم های آموزشی و بازارهای سرمایه ای هستند که به آنها اجازه می دهند در نوآوری های پیچیده تولیدی و تکنولوژیکی شرکت کنند، در حالی که بسیاری از کشورها این کار را انجام نمی دهند.

واردات کالا برای کسب و کارها و مصرف کنندگان بسیار مهم است. کشورهایی که اغلب نیاز به واردات کالاها دارند که به راحتی در داخل کشور موجود نیست و یا ارزانتر از خارج از کشور هستند. مصرف کنندگان نیز از محصولات محلی تولید شده با اجزای وارداتی و نیز سایر محصولاتی که به کشور وارد می شوند، سود می برند. اغلب، محصولات وارداتی، قیمت مناسبتری را برای مصرف کنندگان فراهم می کنند و به مصرف کنندگان کمک می کنند، که به افزایش سطح زندگی خود کمک می کند.

کشورها می خواهند به جای واردکنندگان خالص، صادرات خالص باشند. واردات لزوما یک چیز بد نیست، زیرا به منابع مهم و محصولاتی که در غیر این صورت در دسترس نیست یا با هزینه ارزان تر به ما دسترسی پیدا می کند. با این حال، درست مثل خوردن آب نبات زیاد، می تواند عواقب بدی داشته باشد. اگر واردات بیشتری از صادرات شما وارد می کنید، پول بیشتری از کشور خارج می شود تا از طریق فروش صادراتی وارد شود.

از سوی دیگر، بیشتر صادرات کشور، فعالیت اقتصادی بیشتر در داخل کشور اتفاق می افتد. صادرات بیشتر به معنای تولید بیشتر، شغل و درآمد است. اگر یک کشور صادر کننده خالص باشد، تولید ناخالص داخلی آن افزایش می یابد که ارزش کل کالاهای آماده شده و خدماتی است که در یک دوره معین تولید می شود. به عبارت دیگر، صادرات خالص ثروت یک کشور را افزایش می دهد.

کالای صادراتی ، کالا یی هستند که در بازار خارجی فروخته می شوند، در حالی که  کالاهای وارداتی کالاهای خارجی هستند که در بازار داخلی خریداری می شوند.  صادرات و واردات برای توسعه و رشد اقتصاد ملی اهمیت دارد زیرا همه کشورها منابع و مهارت های لازم برای تولید کالاها و خدمات خاص ندارند.  با این وجود، کشورها به منظور حفاظت از صنایع داخلی خود، موانع تجاری مانند تعرفه ها و واردات را اعمال می کنند.  کشورها به شدت معاملات خود را با سایر کشورها در تعادل پرداخت خودBOP) ) پیگیری می کنند.  تعادل مثبت پرداخت ها به این معنی است که پول بیشتری به کشور وارد می شود تا از خروج خارج شود و تعادل منفی پرداخت ها بدین معنی است که پول بیشتر از آنچه وارد می شود خارج می شود. تجارت تعادل کشور (BOT) جزء تعادل پرداختی و تعیین شده توسط تفریق واردات خود را از صادرات آن تعیین می شود.

 

خدمات کلینیک بازرگانان در میز صادرات

 

 • بازاريابي خارجي
 • مساعدت در خصوص فروش محصولات در بازارهاي خارجي
 • تبليغات به منظور بازاريابي و فروش محصولات در بازارهاي خارجي
 • ارائه خدمات در خصوص تحويل كالا از درب كارخانه و حمل به مرز خروجي
 • ارائه خدمات در خصوص انجام تشريفات قانوني و گمركي صادرات
 • ارائه خدمات در خصوص بوكينگ شناور و كانتينر
 • تهيه پروفرما و ارائه مشاوره در خصوص نحوه فروش كالا
 • ارائه مشاوره در خصوص نحوه اخذ بيمه نامه
 • پيگيري و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان ها و ارگان هاي ذيربط
 • ارائه مشاوره در خصوص نحوه حمل و بازرسي كالا
 • قرارداد با شرکتهای حمل و نقل بین المللی در خصوص حمل کالای شما
 • امکان تهیه اسناد لازم جهت صادرات
 • ارائه مشاوره در خصوص اخذ قیمت از کمیسیون نرخ گذاری
 • ارائه مشاوره در خصوص تهیه و بسته بندی کالا
 • ارائه مشاوره در خصوص ارزش گمرکی کالا