خدمات تخصصی رفع موانع تولید کلینیک بازرگانان

کلینیک بازرگانان ایران به منظور رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق میزهای تخصصی از قبیل میز مالیات، میز بیمه ، میز بانکی و تامین منابع مالی ،  میز بازاریابی و صادرات ، میز حقوقی و قضائی و … آماده همکاری با فعالین اقتصادی می باشد.

 • بدهی مالیاتی : عدم آشنایی به فوانین و مفررات مالیاتی و همچنین تغییرات سریع قوانین موضوعه سبب قصور در  انجام وظایف فانونی مودیان مالیاتی شده و به تبع آن موجب ایجاد بدهی های هنگفت مالیاتی می شود و اشخاص را در انجام امور بازرگانی و تولیدی با مشکلات زیادی مواجه می سازد. با توجه به اینکه این  بدهی های مالیاتی یکی از معضلات عمده فعالین اقتصادی می باشد، کلینیک تخصصی بازرگانان ایران با همکاری مجرب ترین مشاوران مالیاتی کشور آمادگی دارد در جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی از ساده تربن تا پیچیده تربن پرونده های مالیاتی و انواع فعالبت های اقتصادی در حوزه تولید و خدمات و در موضوعات مختلف مالیاتی به شرح زیر در کلیه مراحل دادرسی شامل هیات بند ۳ ،  هیات های بدوی و تجدید نظر ، شورای عالی مالیاتی ، هیات موضوع ماده  ۲۵۱ مکرر قانون م.م. و دیوان عدالت اداری  ارایه نماید:
  • مالیات عملکرد
  • مالیات ارزش افزوده
  • مالیات حقوق
  • سایر موضوعات مرتبط با مالیات

 

 • کمبود نقدینگی : عوامل مختلف داخلی مانند نوسان سیاستهای پولی و بانکی و همچین عوامل خارجی از قبیل کاهش منابع مالی خارجی و مشکلات ناشی از عدم امکان دریافت به موقع وجه فروش های صادراتی و …  باعث کمیود نقدینگی در شرکت های تولیدی شده است .  این کمیود نقدینگی مشکلاتی در تهیه مواد اولیه تولید ، بهسازی خطوط تولید ، طرح های توسعه و … بوجود آورده است.  در در این راستا کلینیک تخصصی بازرگانان با همکاری متخصصین امور بانکی و تامین مالی درصدد است  از طریق منابع مالی مختلف به شرح زیر و متناسب با وضعیت مالی هر بنگاه اقتصادی نسبت به رفع نیازهای مالی آنها اقدام نماید.

۲-۱  تامین منابع از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

۲-۲  تامین مالی از بازار سرمایه

۲-۳ تامین مالی از سایر منابع

 

 • اختلافات بانکی : تورم افسارگسیخته و افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش بدهی های معوق تسهیلات بانکی سبب شده است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی نتوانند به تعهدات بانکی ریالی و ارزی خود عمل کنند و سود بالای تسهیلات روز به روز بر معوقات بانکی اضافه شده و بنگاه های اقتصادی را از هدف و ماموریت اصلی خود دور نموده است . از این رو بنگاه های اقتصادی به جای تمرکز بر فعالیت اصلی خود مدام با اقدامات حقوقی از طرف بانک ها و طلیکاران روبرو هستند و این خود تبدیل به یکی از دغدغه های فعالین شده است. کلینیک بازرگانان در جهت کمک به فعالین اقتصادی آماده است با همکاری متخصصین امور بانکی و اعتباری در خصوص رفع اختلافات آنها با بانک های طرف قرارداد و سایر طلبکاران به شرح زیر همکاری نماید.

۳-۱ استفاده از تخفیفات و بخشودگی جرایم دیرکرد

۳-۲ استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات بانکی

۳-۳ تهاتر بدهی های یانکی

۳-۴ سایر مسائل و موضوعات مرتبط با بدهی های بانکی و موسسات اعتباری

 

 • مشکلات بازاریابی و صادرات : تحریم های بانکی و به تبع آن اختلال در دریافت های و پرداخت های ارزی  و بسته شدن مسیر سوئیفت باعث بروز مشکلات زیادی برای تولبد کنندگان و صادرکنندگان شده است. از طرفی تغییر مداوم قوانین و مقررات گمرکی و تغییرات نرخ ارز دولتی نیز بر این مشکلات افزوده است. این موضوع باعث شده است مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات تولیدی صارداتی بوجود آید. متخصصین امور بازرگانی و صادرات در کلینیک بازرگانان آماده است در خصوص رفع مشکلات  مختلف از قبیل
  • مسائل مربوط به بازاریابی و فروش داخلی
  • موضوعات مرتیط با صادرات
  • مسایل مربوط به کانال های دریافت وجه صادرات
  • موضوعات مربوط به ثبت سفارش
  • موضوعات مرتبط با ترخیص و گمرک

به فعالین اقتصادی جهت برون رفت از این مشکلات کمک های شایان توجهی ارائه دهد.