• میز حقوقی و قضایی :

امروزه با توجه به  توسعه تجارت داخلی و بین المللی و پیچیدگی در روابط تجاری و بازرگانی،  بروز اختلافات مالی بین اشخاص و بنگاه های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه بسیاری از این اختلافات از مسیر قانونی بایستی پیگیری شود لیکن انتخاب مسیر صحیح و کم هزینه تر نیازمند استفاده از خدمات مشاورین حقوقی با تجربه و مطمئن می باشد. کلینیک بازرگانان با توجه به شناخت وسیع از روابط تجاری و بازرگانی و حل و فصل موارد زیادی از اختلافات مالی حتی قبل از طی مراحل قانونی، با کمک مشاورین زبده حقوقی و وکلای تراز اول این آمادگی را دارد که در خصوص دعاوی مختلف  در زمینه های زیر خدمات خود را به فعالین اقتصادی ارائه دهد:

  • ارائه خدمات تخصصی در مورد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مختلف
  • ارائه مشاوره در خصوص حل و فصل اختلافات مالی و تجاری
  • ارائه سایر خدمات حقوقی و قضایی