• میز بورس و سرمایه گذاری :

امروزه بازارهای مالی نقش قابل توجهی درتوسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. از طرفی اشخاص حقیقی تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای مالی خصوصا  بورس اوراق بهادار جهت بهره مندی از بازدهی آن را دارند و از طرفی برخی اشخاص حقوقی و شرکت ها جهت تامین مالی تمایل به عرضه بخشی از سهام خود در بورس را دارند. کلینیک بازرگانان این توانایی را دارد که با همکاری متخصصین باتجربه در حوزه بازارهای مالی و بازار سرمایه انواع خدمات به شرح زیر  به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد.

  • مشاوره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  • مشاوره در خصوص خرید از بورس کالا
  • خدمات مشاوره ای جهت ورود شرکت به بورس اوراق بهادار
  • خدمات تامین مالی از طریق بورس شامل انتشار صکوک، اوراق مشارکت و اوراق بدهی
  • سایر خدمات مرتبط با بازار سرمایه