میز نقل و انتقالات ارزی

تحریم های بانکی و به تبع آن  اختلال در دریافت ها و پرداخت های ارزی  و بسته شدن مسیر سوئیفت باعث بروز مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی شده است. وارد کنندگان کالا و  مواد اولیه و همچنین صادر کنندگان مواد و کالا به دلیل پیچیدگی مناسبات بین المللی و همچنین شرایط خاص تحریمی نیازمند شناخت کانال های سریع و مطمئن جهت پرداخت ارز خرید کالا و مواد اولیه و دریافت ارز حاصل از صادرات می باشند. کلینیک بازرگانان در این شرایط سخت و دشوار با استفاده از شیوه های خاص و کانال های مطمئن خدمات ویژه ای به شرح زیر به فعالین اقتصادی ارائه نماید:

 • پرداخت ارز به فروشندگان خارجی کالا با حداقل کارمزد
 • دریافت و نگهداری ارز حاصل از صادرات کالا
 • مشاوره خرید و فروش ارز و حوالجات ارزی
 • مشاوره اعتبارات اسنادی
 • مشاوره دریافت حواله ارزی
 • مشاوره ثبت سفارش برات اسنادی
 • مشاوره تامین مالی ارزی
 • مشاوره صدور ضمانت نامه ارزي
 • مشاوره خرید و تامین ارز متقاضیان ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) و ارسال به ذ‌ی‌نفعان در کشورهای مختلف جهان خدمات ارزی
 • مشاوره خرید انواع ارزهای معتبر جهانی به صورت اسکناس یا موجود در حساب‌های خارج از کشور
 • مشاوره فروش ارزهای معتبر جهانی به صورت اسکناس یا ارسال به خارج از کشور جهت مصارف ارزی خدماتی مطابق ضوابط و مقرارات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • تهاتر موجودی صاحبان انواع ارز در حساب‌های خارج از کشور با انواع ارزهای مورد درخواست ایشان
 • مدیریت (تبدیل، جابجائی و ارسال) وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صادراتی کشور
 • انجام و ارائه سایر خدمات ارزی مجاز در چارچوب مقرارات و ضوابط ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • سایر خدمات ارزی