سوابق اجرايی:

– مدیر امور مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن

– دبیر هیات مدیره بانک صنعت و معدن

– مدیر امور حوزه مدیرعامل بانک صنعت و معدن

– دبیر کمیته عالی اعتبارات بانک صنعت و معدن

– دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی

– مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی

– سرپرست اداره کل پشتیبانی و منابع انسانی صندوق توسعه ملی

– مشاور معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– مدیر داخلی مجلات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

– عضو کمیسیون هماهنگی سرمایه گذاری بانک ها

سوابق تحصيلی:

– دكتری اقتصاد، گرایش پول و بانکداری ـ دانشگاه مفید

– کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ـ دانشگاه بوعلی سینا

– كارشناسی اقتصاد ـ دانشگاه علامه طباطبایی

دوره های آموزشی طی شده:

– دوره جامع تحلیل گیری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی  (CFA)، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۲

– دوره بانکداری جامع، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۴

– دوره آموزشی اعتبارسنجی مشتریان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۴

– دوره مدیریت ریسک در بانک ها، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۵

– گذراندن دوره های مختلف آموزشی در حوزه بازارهای پولی و مالی

سوابق آموزشی:

– مدرس دروس اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی

– مدرس دروس اقتصادی در دانشگاه پیام نور

سوابق پژوهشی :

– نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان و بانکداری

– ارائه مقالات در همايش ها و كنفرانس هاي ملی و بین المللی

– اجرای طرح های پژوهشی در حوزه اقتصاد كلان

– راهنمايی و مشاوره  پايان نامه های كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی