برای تماس با کلینیک بازرگانان از فرم زیر استفاده نمایید

تلفن : ۰۲۱۸۸۱۰۷۵۰۰

فکس : ۰۲۱۸۸۱۰۷۵۰۵

آدرس ایمیل :info@clinicbazarganan.com

آدرس: تهران ، میدان آرژانتین ، ساختمان صهبا ، طبقه چهارم