کلینیک تخصصی بازرگانان ایران

 

 • میز بورس و سرمایه گذاری :

امروزه بازارهای مالی نقش قابل توجهی درتوسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. از طرفی اشخاص حقیقی تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای مالی خصوصا  بورس اوراق بهادار جهت بهره مندی از بازدهی آن را دارند و از طرفی برخی اشخاص حقوقی و شرکت ها جهت تامین مالی تمایل به عرضه بخشی از سهام خود در بورس را دارند. کلینیک بازرگانان این توانایی را دارد که با همکاری متخصصین باتجربه در حوزه بازارهای مالی و بازار سرمایه انواع خدمات به شرح زیر  به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد.

 • مشاوره سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
 • مشاوره در خصوص خرید از بورس کالا
 • خدمات مشاوره ای جهت ورود شرکت به بورس اوراق بهادار
 • خدمات تامین مالی از طریق بورس شامل انتشار صکوک، اوراق مشارکت و اوراق بدهی
 • سایر خدمات مرتبط با بازار سرمایه

میز خدمات  مالی و حسابداری :

موفقیت کسب و کارها نیازمند زیر ساخت  مالی و حسابداری متناسب با فعالیت اقتصادی  و سیستمی منمرکز و کارا و گزارشگری به موقع و صحیح می باشد. کلینیک بازرگانان با همکاری مشاوران مالی و حسابداران رسمی در هر مرحله ای از کسب و کار می تواند در طراحی ، استقرار و نگهداری یک سیستم مالی کارا و دقیق به فعالین اقتصادی خدمات ارائه دهد. در این خصوص مرکز تخصصی خدمات تجاری بازرگانان آماده ارائه خدمات ذیل می باشد:

 

 

 • طراحی و استقرار سیستم حسابداری و مالی مناسب
 • اصلاح حساب و اصلاح ساختار مالی
 • خدمات ارزیابی سهام و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 • مشاوره در خصوص افزایش سرمایه از روش های مختلف
 • خدمات و مشاوره در سایر موضوعات حوزه مالی و حسابداری