مميزي‌ بازاريابي، ارزيابي‌ جامع‌ تمامي‌ عمليات‌ بازاريابي‌ يك‌ سازمان‌ است. اين‌ كار مستلزم‌ ارزيابي‌ سيستماتيك‌ طرحها، اهداف، استراتژي‌ها، برنامه‌ها، فعاليتها، ساختار سازماني‌ و كاركنان‌ بازاريابي‌ است. اين‌ تكنيك، به‌عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ استراتژيك‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ بازاريابي، سابقه‌ كاربرد طولاني‌ و درخشاني‌ دارد و سازمان ها را در پیاده سازی و حرکت در مسیر صحیح یاری می دهد.

کلینیک بازرگانان” با تدوین چک لیستی اختصاصی برای نظارت بر کلیه فرآیندهای سازمانی، مدیران ارشد را در پایش مداوم و دقیق فرآیندهای کاری و پیاده سازی استراتژی های تدوین شده، یاری می کند.

پیاده سازی استراتژی بازاریابی

بسیاری از مدیران بازاریابی به اشتباه بر این باورند که صرف برنامه ریزی استراتژیک، کلید حل مسایل بازاریابی است. همچنین بسیاری از شرکتها در برنامه ریزی بازاریابی بخوبی عمل می کنند اما در مواجهه با واقعیت های پیاده سازی آماده نیستند. “کلینیک بازرگانان” ، با شناسایی نقاط کلیدی سازمان، از طریق همراهی مدیران ارشد در ایجاد و انجام اقدامات مشخص ، زمانبندی شده و قابل کنترل، ضمن جلب حمایت کارکنان، پروسه پیاده سازی استراتژی ها را تسهیل کرده و سرعت می بخشند.

قیمت گذاری و فروش
ماهیت همه کسب و کارها بر ایجاد سود و درآمد بنا شده است. با رقابتی شدن بازارها و توسعه ارتباطات، پروسه ارائه و فروش محصول (کالا یا خدمت) به سادگی گذشته نبوده و دچار پیچیدگی هایی شده است. همچنین جذب، آموزش و توانمند سازی نیروهای فروش به دغدغه ای برای مدیران سازمانی بدل شده است. تیم تخصصی “کلینیک بازرگانان“، ضمن یاری شما در قیمت گذاری صحیح محصولات سازمان،شما را در تشکیل تیم فروش و بازاریابی پرتوان یاری می دهند.

بخشبندی،هدف گذاری و جایگاه یابی
این پروسه در علم استراتژی با نام مخفف STP شناخته می شود. این عبارت را می توان کوتاه ترین بیان برای درک اهمیت پروسه STP قلمداد کرد: “اگر بخواهید برای همه کس، همه چیز باشید، خیلی راحت به “هیچ چیز برای هیچ کس” تبدیل خواهید شد.” لذا فلسفه فرآیند STP این است که فضای بازار را کاهش دهیم تا امکان ایجاد موقعیتی برتر که رقبا تمایل و یا توانی برای حمله به آن نداشته باشند، بوجود آید. در این فرآیند ابتدا بازار های پیش روی شرکت شناسایی و دسته بندی می شوند. سپس یک یا چند بازار هدف گذاری می شوند . و در مرحله آخر جایگاهی رقابتی برای شرکت در بازارهای هدف تدوین و پیاده سازی می گردد.

تحلیل SWOT
تحلیل SWOT ابزاری متداول برای تجزیه و تحلیل محیط داخلی و بیرونی سازمان است که اگر صحیح و با هوشمندی انجام شود،می تواند سازوکاری تسهیل گر برای تدوین برنامه بازاریابی باشد و اگر با بی دقتی یا غیر صحیح انجام شود اتلاف وقت و دیگر منابع سازمان است. “کلینیک بازرگانان” با اعمال دقت نظر و جامع نگری در این تحلیل، نه تنها داده ها و اطلاعات را سازمان دهی می کنند بلکه توانایی خلق و گسترش مزیت رقابتی سازمان را در تدوین استراتژی بازاریابی آشکار تر می کنند.